Eläkeläinen on palkintonsa ansainnut

Eläkettä koskevat leikkaukset ja heikennykset
tulee lopettaa ja työelämänsä ansioituneesti
tehneille tulee antaa oikeus ansaitsemaansa
palkintoon. Eläkejärjestelmään tehtävät
uudistukset eivät saa olla heikennyksiä vaan
niiden tulee olla elämän laatua parantavia
tekijöitä. Vaikka et olisi eläkeläinen juuri tällä hetkellä niin silti ajattele tulevaisuuttasi. Jonain päivänä sinäkin olet eläkeläinen ja tämän ansio muodon varassa elävä ihminen. Useat päätökset, jotka koskettavat eläkejärjestelmiä tehdään virkamies toimielimissä missä ei varsinaisia eläkeläisiä edes ole mukana päättämässä asioista. Tämän vuoksi on merkittävää käydä keskustelua ja neuvottelua riittävän avoimesti, että jokainen voi halutessaan osallistua ja saada äänensä kuuluviin. Vaikka suomalaisten elinajanodotus onkin kasvanut vuosien aikana varsin korkeaksi on tärkeää, ettei eläköitymis ikää enää nosteta maassamme. Henkilökohtainen lähtökohtani on se, että jokaisen tulisi saada nauttia terveenä eläkkeestää niin pitkään kuin se olisi vain mahdollista. Eläkeläisten verotus tulisi olla sellaisella tasolla jatkossa, että etuudella olisi mahdollista elää ja olla. Tänä päivä liian moni eläkeläinen kamppailee liian pienien eläkkeiden ja vaikeasti tavoiteltavien sosiaalietuuksien varassa lähes nälkiintymisen partaalla. Tosin joukossa on myös viime vuosina eläköityneitä supereläkkeen saajia, joiden etuustaso ylittää useinpien suomalisten palkkatulotkin. Tälläiset eläkkeet rikkovat eläkejärjestelmän ja aiheuttavat vajeen tuleville vuosille. Tämän vuoksi tulisi eläkejärjestelmään lisätä yläraja, jota ei etuuden määrä voisi koskaan ylittää. 4000-5000€ kuukaudessa voisi olla tälläinen kohtuullinen raja ja tämän toteutuessa voitaisiin alimpia eläke etuusluokkia nostaa merkittävästi ylöspäin. Tälläinen uudistus ei muuttaisi korkeinpien eläkkeensaajien maailmaa paljonkaan, koska heidän työuransa aikana kertyvät tulotkin ovat sitä luokkaa, että siitä kyllä jää varmasti saastöön vuosien aikana todella paljon. Tarvitaan siis sopusuhtaisuutta ja tasa-arvoa eläkeensaajien keskuuteen. Maltillisella verotuksella voidaan parantaa nopeasti monien pienten eläkkeensaajien asemaa suomessa.