Perhe ja sen jäsenet

Kotimaamme elinehto on sen kansalaiset ja ne perheet, joita Suomesta löytyy satoja tuhansia. Näiden yhteisöjen tukeminen niin tietotaidollisesti kuin taloudellisesti on merkittävää. Meidän kansanedustajien tehtävä on luoda Suomeen puitteet, jolla perhe elämisestä voidaan rakentaa houkuttelevaa ja kanattavaa. Perheiden tukeminen on parasta lääkettä syntyvyyden parantamiseen ja onpa sillä vaikutusta Suomen talouteenkin verotulojen myötä. Jokaisen perheen jäsenen rooli ja tehtävä on tärkeä. Olit sitten isä, äiti tai perheen lapsi, niin pitää sinulla olla mahdollisuus olla ja elää tasapainoista ja turvallista elämää ilman taloudellisia riskejä ja ulkoisia vaaroja.

Perhe politiikkaan kuuluu myös oleellissesti tasa-arvoinen avioliittolaki. Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus perustaa perhe, edusti sitten samaa tai eri sukupuolta. Adoptio-oikeus tulisi myöskin turvata näille perhe muodoille. Kirkolliseen vihkimiseen en voi kansanedustajana vaikuttaa, mutta tukeni voin siihen antaa. Kirkko ja sen päättävät toimielimet tekevät ratkaisut tässä asiassa.

Syntyvyyden parantamiseen tulee panostaa nyt tosissaan. Suomen väkiluku laskee vuosittain hieman, mutta ei vielä hälyyttävästi. Syitä syntyvyyden laskun taustalla on tutkittu jo vuosia, mutta silti tarvittavia toimenpiteitä ei ole tehty. Lapsi perheiden taloudellisen aseman heikentäminen ei ole oikea tie tähän vaan heidän asemaansa tulisi tukea. Esimerkiksi lapsi lukuun perustuva kunta- ja tuloveron alennus voisi tuoda ratkaisun tähän ongelmaan. Huono taloudellinen tilanne pakottaa perheen molemmat vanhemmat joissakin tapauksissa työelämään ja siitä syystä lapsien hakkiminen joko jää tai jätetään kokonaan pois. Tutkitusti taloudellisesti vakaa perhe hankkii keskimääräistä enemmän lapsia Suomessa ja sitä myöden tuottaa enemmän verotuloa valtiolle. Näin ollen jokainen sentti, joka lapsi perheisiin panostettaisiin tuottaisi sen moninkertaisesti takaisin. Asia tulisi olla jokaisen eduskuntapuolueen yhteisellä listalla tulevina vuosina ja tavoitteet tulisi asettaa selkeästi korkeammalle kuin nykyään. Monissa Suomen kunnissa ongelma on joka päiväinen ja asian kanssa on painittu jo vuosia. Suurten ikäluokkien lapset ovat vääjäämättä ikääntymässä ja poistuvat sitten keskuudestamme kiihtyvällä tahdilla. Tämä aiheuttaa harvaan asutuissa kunnissa merkittävää verotulon alenemista ja siten kuntasektorille taloudellisia haasteita. Myöskin esimerkiksi vanhuspalveluiden keskittäminen vie pieniltä kunnilta arvokasta verotuloa, koska usein uudet palvelu yksiköt rakennetaan juurikin kasvukeskuksiin sote palveluiden ympärille.

Kuten edeltä on helppo todeta, on perhe politiikalla suuri merkitys Suomelle ja kunnille. Tuetaan siis perheitä ja heidän jäseniään taloudellisesti ja aloitetaan projekti, synnytys talkoot, Suomen pelastamiseksi..