Työelämän asiantuntija

Työelämän kehittymistä ei saa pysäyttää. Suomalaisen työn arvostus tulee olla pohjoismaiden korkeinta luokkaa. Suomalaisen vientiteollisuuden tulee olla esimerkki muille Euroopan maille. Sisä- ja ulkopolitiikan tulee tukea tätä ajattelua. Suurimmat poliitiiset ponnistelut Suomen työelämän puolesta tekevät ammattiliitot ja erilaiset palkansaaja järjestöt. Yritys maailman puolella tätä työtä tekee yrittäjien ammattiliitot ja erilaiset yrittäjä järjestöt. Heidän yhteisistä näkemyksistä syntyy malli, jonka eduskuntapuolueet ja ministeriö jälkeenpäin hyväksyvät. Näin lyhyesti kuvailen teille esimerkkiä kolmikantaisesta neuvottelusta. Tämä vuosia käytössä ollut toimintatapa on nyt unohtumassa ja ollaan siirtymässä aikakauteen, jossa ministeriö sanelee oman tahtonsa ja sitä tulee muiden sokeasti toteuttaa. Tästä on seurausta useat työtaistelut ja poliittiset lakot viime vuosilta. Esimerkiksi Kiky-sopimusten piti olla työelämän pelastajia, mutta niistä tulikin vain leikkureitä tavalliselle kansalle. Muita hyviä esimerkkejä ilmapiirin muutumisesta on useat lakialoitteet, joita sittemmin ei oikeisto vetoinen hallituksemme ole halunnut edes käsitellä tai ei ole työssään huomioinut. SAK ja Teollisuusliitto on vuosien ajan tehtaillut useita kansalaisaloitteita työelämän eri osa-alueille mm. vakiduuni ja vapaiden valtakunta hankkeiden kautta. Tämä nykyinen oikeisto hallituksen luotsaama tie ei ole se oikea tie miten työelämää kehitetään, vaan asiat pitäisi ratkaista neuvottelemalla kolmikannassa ilman poliittisia työtaisteluja. Itse kunnioitan työelämään liittyvissä poliittisissa päätöksissä niitä perusperiaatteita, joita vuosien työ ja kokemus on ay-liikkeen parissa minulle antanut. Tämä on osa-alue, josta voisin paljonkin kirjoittaa ja todella monista aiheista sen sisällä, mutta annetaan nyt tällä kertaa olla. Puhukoon teot ja saavutukset puolestaan. Turvataan yhteiskuntarauha ja päätetään asiat kolmikantaisesti kuunnellen kaikkien tahtoa. Panostetaan työpaikkojen kehittämiseen ja investointeihin luoden sitä kautta uutta työtä Suomeen. Tuetaan politiikan voimin työelämän eri osa-alueita eikä luoda enää ilmapiiriä mikä mahdollistaa työtaistelujen syntymisen suomessa. Annetaan yrittäjillekin mahdollisuus harjoittaa ammattiaan Suomessa ja mahdollistetaan sillä kotimaisen tuotannon kasvu, kannattavuus ja valtion verotulojen kasvu tulevaisuudessa. Suomalaisen yrittäjän ja tuotteen tueksi pitäisi luoda erilainen verotus ohjelma mikä suosisi kotimaassa tuotettua tuetetta ja olisi siten kannattavampi ostos kuin ulkomailla tuotettu vastaava tuote. Vientiteollisuuden tueksi tulisi asettaa vienti tullit sellaiselle tasolle, jotta kilpailu suomalaisella tuotteella ja sen hinnalla olisi mahdollista maailman markkinoilla. Kotimaan viennin tukemisesta syntyvät kulut voisi kattaa korottamalla ulkomailta tuotavan tuotteen verotusta ja tulleja. Kitketään harmaatalous pois poliittisin keinoin, niin luodaan parempi alusta työelämälle niin Suomessakuin muualla maailmassakin. Ollaan esimerkkejä muille maailman valtioille miten asiat tulisi sovussa ja rakentavasti hoitaa. Nostetaan työntekijöiden ansiotaso suomessa sellaiselle tasolle, että työtä tekemällä voi pärjätä myös ilman erilaisia sosiaalisia etuuksia. Sieltä vapautuvat varat riittävät varmasti kattamaan syntyvät kulut