Suomen poliittinen suunta

Suomea on pitkään johdettu suuntaan, jossa
kapitalismille ja rahalle on annettu valta hallita
ihmistä. Nyt tuon suunnan tulee muuttuu ja
ihmiselle on annettava arvo ja asema, jonka se
ansaitsee. Tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä sanotaan vanhassa sananlaskussakin. Tätä sanontaa ja sen merkitystä voisi helposti soveltaan myös suomalaiseen politiikkaankin. Tämän päivän politiikassa tuo tuli voitaisiin samaistaa rahaan ja isäntä ihmiseen. Jokainen teistäkin tietää miten käy jos esimerkiksi kodissasi valtaa pitää tuli eikä isäntä. Kuten tiedätte kaikki palaa poroksi ja jäljelle jää vain savuavaa tuhkaa. Tätä me emme halua, vaan haluamme hyötyä tuon tulen tuomasta turvasta ja lämmöstä halliten ja vaalien sitä jokainen tavallaan. Ihmisen tulee siis olla aina suurempi tekijä kuin rahan tai kapitalismin. Minun kauttani ajatus ihmiskeskeisyydestä kulkeutuu myös muille päättäjille ja vain siten voidaan luoda aivan uudenlainen pohja uudelle poliittiselle ajattelulle.