Opiskelijalle

Maailma tarvitsee uusia tekijöitä. Opiskelemalla ihminen voi kehittää itseää niin tiedollisesti kuin taidollisesti. Näitä taitoja opiskeleva ihminen tulee tarvitsemaan kun aikanaan astuu työelämään.

Oman haave ammattinsa saavuttaminen ei ole kuitenkaan niin itsestään selvää tänä päivänä. Lukio-,ammatillisen- tai korkeakouluopiskelijan arkea värittää usein tiukka talous. Opintomateriaalit ja asuminen koulutus paikkakunnalla ei aina ole niin halpaa ja kaikilla ei ole siihen tarvittavia varoja säästössä. Kasvavat kustannukset vaikeuttavat tilannetta tuntuvasti tulevina vuosina ellei tilanteeseen puututa. Jatkuvat taloudelliset vaikeudet vaikuttavat tutkimuksien mukaan niin opintojen tuloksiin kuin opiskelijan sosiaaliseen elämään negatiivisesti. Tilannetta vaikeuttaa vielä se jos toisenasteen koulutuksesta tulee joskus vielä lukukausi maksullinen, kuten monissa maissa jo on.

Opiskelijan tulot muodostuvat usein opintotuesta, asumistuesta ja opintojen aikana tehtävästä työstä. Näillä tuloilla ei juuri hurrata tämän päivän hinta kehityksestä johtuen. Yksi opiskelun rahoitus vaihtoehto on tietysti rahoittaa opiskelu opintolainalla, mutta tämä vaihtoehto ei moniakaan houkuta. Lainojen takaisin maksaminen työuran alku vaiheessa on haastavaa jos varsinkin samaan aikaan tulisi hankkia itselleen ja perheelleen elämässä välttämättä tarvitsemia asioita. Monilla nuorilla opiskelujen päätyttyä on tälläinen tilanne. Tilanne on myös silloin todella haastava, jos molemmat ovat juuri työelämänsä aloittaneet ja perheenlisäystä siunaantuu mukaan elämään. Opintolainojen takaisin maksusta voi kyllä neuvotella onneksi niiden myöntäjän kanssa joustavasti. Yhä useammat opiskelijat sortuvat opintojensa aikana rahoittamaan elämäänsä ns. pikavippien avulla. Näiden helposti saatavien korkea korkoisten pikalainojen vuoksi useat opiskelijat pilaavat taloudelliset mahdollisuutensa ja saavat jopa maksuhäiriömerkintöjä, jotka vaikeuttavat elämän pitkäksi aikaa.

Kuten jo edellä kerroin ei opiskelijan elämä ole niin helppoa kuin monesti luullaan. Meidän politiikkojen tulisi nyt pyrkiä vaikuttamaan päätöksillämme, että jokainen pystyisi tasapuolisesti opiskelemaan ilman taloudellisia paineita. Opiskelu tulis olla ilmaista tai edes riittävän edullista tänä päivänä. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus saavuttaa unelma ammattinsa. Oppilaitosten tulisi jatkossa tarjota opiskelijoilleen maksuton opetus ja oppimateriaalit, ruoka ja mahdollisesti asunto opiskelun tueksi. Monille asunto on välttämätön, joko puuttuvien julkisten kulkuyhteyksien vuoksi tai pitkän välimatkan kodin ja opiskelu paikkakunnan välillä. Monien oppilaitosten tulevaisuuden suunnitelmissa siintää oppi ahjojen tehostaminen ja pienten yksiköiden lopettaminen lähivuosina, joten joillakin tulevaisuudessa voivat välimatkat vain kasvaa ja sitä myöden kulut nousta. Tätä ei saa päästää enää tapahtumaan.

On ihailtavaa miten yritysmaailma on alkanut puuttumaan ja ottamaan kantaa opiskelupaikkojen vähenemiseen. Orastavasta talouskasvusta johtuen monilla alueilla kuten esim. Etelä-Pohjanmaan alueen ympäristössä olevat teollisuusyrittäjät kärsivät työvoimapulasta ja taistelevat oppilaitosten linjojen lakkauttamista vastaan. Koulutettu työvoima vähenee suurten ikäluokkien eläköitymisten johdosta ja samaan aikaan oppilaitokset tehostavat ja keskittävät opetusta yhä kauemmas näistä yrityksistä. Monien yritysten kohtalona on joko kouluttaa itse uusia työntekijöitä tai siirtää toimintaansa sinne missä tekijöitä riittää. Ongelmana on kuitenkin se, että tälläinen kouluttaminen ja työpaikan siirto syö yritysten investointi varoja, jotka ovat varattuna esimerkiksi, vaikkapa tuote kehitykseen. Pienillä yrityksillä ei usein ole mahdollisia resursseja tälläiseen ja siten se leikkaa niiden mahdollista kasvua ja tulosta.

Selkeästi on nähtävillä, että tarvitaan lisää tukea kouluille ja sen oppilaille. Nyt on siis aika ryhtyä toimenpiteisiin ja lisä rahoitusta on lähdettävä hakemaan oikeanlaisen politiikan kautta.